Didžioji žemaičių talka — Žemaičių metams

1219 metais Ipatijaus kronikoje aprašant Haličio–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį, paminėti du žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas. Ta proga Lietuvos Respublikos Seimas 2019 -uosius yra paskelbęs Žemaitijos metais, nes šiemet sukanka lygiai 800 metų, kai Žemaitijos vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. 

Linas Šedvilas
Varnių regioninio parko vyr. specialistas

Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaičių kultūros draugija, Varnių regioninio parko direkcija ir Varnių seniūnija 2019 m. rugpjūčio 24 dieną visus žemaičius ir ne žemaičius pakvietė prasmingai ir turiningai pažymėti šią svarbią Žemaitijai sukaktį ir kartu sudalyvauti Didžiojoje žemaičių talkoje prie Vembūtų piliakalnio.
Talkininkų suvažiavo ir užsiregistravo arti dviejų šimtų. Užtrimitavus senoviniams mediniams ragams, prasidėjo minėjimas. Prie mikrofonų vienas kitą keisdami sveikinimo žodį tarė garbingi svečiai ir šeimininkai: LR Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas, Varnių regioninio parko direktorė Irena Zimblienė, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius, kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga, Varnių seniūnas Rolandas Bružas.
Po sveikinimo kalbų, nugriaudėjus Telšių ŽKD skyriaus „pučkorių“ Vito, Adžio, Antano ir Danieliaus atvežtų patrankų salvėms „Už Žemaitiją“, „Už Vykintą“, „Už talkininkus“, visi drauge kibome į darbus. Reikėjo piliakalnio prieigas ir takus išvalyti nuo menkaverčių krūmų ir gausių atžalų, atidengti ir parodyti visiems įdomius akmenis, kaip spėjame, senovinių pamaldų kulto vietas, išskobti ir pastatyti naują užrašą „Vīkėntā“.
Po trijų valandų nuoširdaus darbo piliakalnio papėdėje talkininkų laukė patalkys — gardi košė, gausiai nukrautas stalas įvairiais užkandžiais. Užkandus neprošal pasisemti peno kūnui ir dvasiai,— piliakalnio pylimo papėdėje galėjai gėrėtis populiaraus gamtos fotografo Mariaus Čepulio sustabdytomis foto akimirkomis.
Na, o kaip patalkys be muzikos ir šokių? Neskubėjusiems namo, buvo gera proga smagiai pasišokti, grojant Telšių kultūros centro folkloro ansambliui „Spigins“, paklausyti ir kartu padainuoti su telšiškiu atlikėju Juventu Radziu, LRT projekto „Du balsai — viena širdis“ žemaičių krašto atstovais: Irena Jokšiene ir to pačio projekto nugalėtojais Gedeminu ir Inga Jepšais. Muzikinę programą vainikavo ir renginį uždarė plungiškių grupė „Tabasco“.
Talkos organizatoriai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie talkos organizacinių darbų ir, žinoma, patiems talkininkams, be kurių tie darbai nebūtų buvę padaryti. O kas padaryta? — atvykite į vietą, aplankykite kunigaikščio Vykinto buvusias valdas ir patys įsitikinsite, kas, kaip ir kur.