Savivaldybė panaikino brangiai kainavusias įmonių valdybas

Savivaldybė nutarė panaikinti jai pavaldžių įmonių valdybas. Šis sumanymas kilo dar pernai. Valdybos, bent teoriškai, turėjo stebėti įmonių veiklą, formuoti svarbiausius sprendimus. O ar daug buvo iš valdybų naudos, labai abejotina.

Alvydas Ivoncius

Už pasėdėjimą posėdžiuose – nemenkas atlygis
Pasak mero Tomo Katkaus, valdybos jau panaikintos SĮ „Telšių butų ūkis“, UAB „Telšių vandenys“, UAB „Telšių šilumos tinklai“ įmonėse, išskyrus UAB „Telšių autobusų parkas“, nes šioje įmonėje panaikinimo procedūra bus atlikta paskyrus naująjį įmonės direktorių.
Mero manymu, iš dalies valdybos padeda įmonių vadovams spręsti įvairius klausimus, užtikrina jų kontrolę. Tačiau jų nauda Savivaldybės įmonėms buvo neproporcinga išlaidoms. Kitaip tariant, valdybos nedavė tiek naudos, kiek jos kainavo. Pavyzdžiui, jeigu jos nebūtų panaikintos, šiemet UAB „Telšių vandenys“ būtų turėję valdybos nariams per metus išmokėti apie – 80 tūkst. eurų (su mokesčiais).
Praėjusių metų birželio mėnesį rašėme, kad prašėme Savivaldybės administracijos pateikti duomenis, kiek kainavo valdybos.
„Telšių vandenų“ valdybos nariams 2021 metais išmokėta 2 tūkst. 207, 2022 metais – 3 tūkst. 630 eurų. 2023 metais reikėjo išmokėti 69 tūkst. 52 eurus.
„Telšių šilumos tinklų“ valdybų nariams 2021 metais išmokėta 2 tūkst. 102, 2022 metais – 2 tūkst. 714, o pernai planuota pakloti net 38 tūkst. 400 eurų.
„Telšių autobusų parko“ valdybos nariams 2021 metais išleista 7 tūkst. 504, 2022 metais – 4 tūkst. 581 euras, o pernai reikėjo išmokėti 34 tūkst. 46 eurus.
Dėl „Telšių butų ūkio“ informaciją, kaip sakoma, gavome nei į tvorą, nei į mietą. Savivaldybės administracijai informaciją apie išlaidas valdybos nariams pateikė įmonė. Arba nesuprato, ko klausiama, arba „pasiklydo“ skaičiuose. Rašoma, kad „Telšių butų ūkio“ valdybos nariams 2021 metais išleista tik 239, o 2022 metais – 1 tūkst. 480 eurų, o per pirmą 2023 metų ketvirtį – neva tik 758 eurai. Kažkaip labai jau mažos sumos, lyginant su kitų įmonių valdybų narių atlygio duomenimis.

Nauja tvarka paskatino keistą reiškinį
Primename, kad anksčiau įmonių valdybos buvo sudaromos iš jų darbuotojų ir Savivaldybės administracijos atstovų. Šalies įstatymų leidėjai nusprendė, kad toks modelis nėra tinkamas, skaidrus. Mat savivaldybių administracijų direktoriai galėjo valdyboms diktuoti savo valią. O savivaldybių administracijų direktoriai priklausė nuo politikų, kadangi jų buvo skiriami. Taigi politikai galėjo įmonių valdyboms nurodyti, kad reikia atleisti neparankų, nepaklusnų ar nevykusiai dirbantį vadovą ir vietoje jo paskirti kokį partinuką. Po rinkimų susidariusios valdančiosios koalicijos neretai įmonių direktorių pareigas dalydavosi tarsi politinį grobį.
Dėl visokių tokių nutikimų nuspręsta, kad valdiškų įmonių valdybos turi būti sudaromos iš nepriklausomų narių. Jiems parinkti skelbti konkursai. Ir čia nutiko tai, ko, kaip visada, įstatymų rengėjai ir leidėjai nė nenumatė. Atsirado būriai apsukruolių, kurie stengėsi įsitrinti į kuo daugiau valdybų, nes jų nariams jau buvo mokami šiokie tokie atlyginimai.
Tiesą sakant, atlygis įmonių valdybų nariams buvo numatytas dar 2015 metais, kai dar nereikėjo į šį valdymo „organą“ įtraukti nepriklausomų narių. Pagal naujausią atlygio valdybų nariams aprašą, mėnesinio atlygio už valstybės ar savivaldybės įmonės valdybos nario veiklą dydis turi būti ne didesnis kaip vienas penktadalis įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.
Ką tai reiškia? Kažką tikrai nelabai išmintingo. Mat norėdami gauti kuo daugiau pinigų, valdybų nariai yra suinteresuoti didinti įmonės direktoriaus algą „iki debesų“. Penktadalis – tai dvidešimt procentų.
Tačiau minėtame apraše atlygis nepriklausomiems valdybų nariams ir skirtiems savivaldybių administracijų ar pačių įmonių yra diferencijuotas. Nepriklausomiems valdybų nariams pagal aprašą turi būti ne mažesnis kaip 1/4 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ir ne didesnis kaip bendrovės vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. O valstybės tarnautojo, einančio valstybės valdomos bendrovės ar savivaldybės valdomos bendrovės kolegialaus organo nario pareigas, – ne mažesnis kaip 1/8 ir ne didesnis kaip 1/4 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Apraše rekomenduojama valdybų pirmininkams mokėti atlygį ne mažesnį kaip 1/3 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.