Ką artėjant mero rinkimams mano telšiškiai?

Artėjant tiesioginiams mero rinkimams, kai kurių rajono ir miesto gyventojų pasiteiravome, kokia jų nuomonė apie tokius pirmąkart rengiamus rinkimus. Laikraščio skaitytojams pateikiame kalbintų telšikių samprotavimus.

Simona Damanskytė

Tomas, 28: Pasisakau tik už nepartinį kandidatą į merus, nes jis bus nepriklausomas, jo nerems partijos.

Vitalija, 50: Rinksiu nepartinį kandidatą. Norisi, kad jis būtų nepriklausomas, jam nebūtų daromas spaudimas iš partijos ir partija neturėtų įtakos, o juo nebūtų manipuliuojama kaip partijos marionete.
 
Simona, 25: Nelabai tėra skirtumo: išrinks partinį ar ne, be to, iki rinkimų dar yra laiko.

Vincas, per 80: Balsuosiu už nepartinį kandidatą, nes buvusi valdžia jau ganėtinai „prisiveikė“.

Janina, 78: Nežinome visų būsimų kandidatų, jų programų. Bet tikrai žinau — nebalsuosime nei už „gėleles“, „nei vištininkus“. Reikia palaukti, kol kandidatai pateiks savo programas, ką jose nurodys. Svarbu, jog kandidatas į merus išmanytų apie savivaldą, nusimanytų politikoje. Tad sunku pasakyti — svarbi partija ar ne.

Gvidas, 28: Man nėra didelio skirtumo, svarbu asmeninės žmogaus savybės, jo išmanymas politikoje, išsilavinimas. Svarbu, kad gerai dirbtų savo darbą.

Rasa, 53: Balsuosiu už nepartinį, nes žmogus nebus priklausomas nuo kitų partijos narių.

Jurga, 40: Rinkdama atsižvelgsiu į asmenybę, kad tai būtų veiklus žmogus, ką nors gero visuomenei padaręs, gal net žinomas iš spaudos.
 
Aušra, 30: Iki rinkimų dar daug laiko, bet norėtųsi, kad būtų nepartinis, nuo partinių jau net koktu darosi.

Vaidotas, 27: Pasisakau už nepartinį, kad žmogus nešoktų pagal partijos „dūdelę“.

Inga, 20: Rinkimai dar toli, tad nenusprendžiau.

Irena: Neturi reikšmės — partinis ar ne, nes svarbi pati asmenybė, jo savybės, nuveikti darbai.

Algirdas, 35: Kas iš to — partinis ar ne: jie prieš rinkimus žada, o jiems pasibaigus — vėl tas pats.

Alvydas, 50: Reikia išrinkti Telšiams asmenybę, kuri būtų nusipelniusi ir daug gero nuveikusi miesto labui, tai turėtų būti nepartinė persona.

Inga: Balsuosiu už nepartinį kandidatą, partiniai jau buvo, jiems įtaką daro partijos nariai.

Vytautas, 78: Partinis ar nepartinis — tas pats. Nepartiniai dažniausiai nėra žinomi asmenys, tad geriau balsuosiu už žinomą kandidatą, kuris nuveikė gerų darbų miesto labui, o už nežinomus kaip balsuosi?

Audrius, 29: Nesidomiu politika ir nesvarbu ką išrinks.

Antanas, 50: Nepartinį, žinoma, jis netarnaus partijai, o partinis rūpinsis tik savo partijos reikalais.

Rimas, 48: Tik už nepartinį, nusibodo tų Lietuvos partijų žaidimai…
 
Jonas, 49: Pasisakau už nepartinį. Ši politikų karta — korupcinė, jie lyg gauja, visur klesti korupcija, vieni kitus įdarbina, vieni kitus palaiko.

Viktorija, 25: Pirmiausia kreipčiau dėmesį ne į (ne)priklausymą partijai, o kas yra tas žmogus. Žinoma, patraukliau atrodo tas, kuris turi realią, gerą viziją. Šiuo atveju — nepartinis gal būtų geriau ir patikimiau, nes jis nebūtų priklausomas nuo partijos programos ir vizijų. Bet viskas priklauso nuo esamų kandidatų, nes gali nutikti taip, kad tas partinis, priklausantis kuriai nors partijai, kurios vizija, idėjos tau ir nepriimtinos, atrodo mažesnė blogybė nei prastas nepartinis kandidatas.

Lina, 28: Gal rinkčiausi nepartinį kandidatą, nes jis mažiau priklausomas nuo kitų (partijos) ir galėtų nevaržomas skelbti savo ideologiją, bet nepartiniui tuo pačiu ir sunkiau ką nors naujo nuveikti, nes jis dažnai neturi „užnugario“.

Monika, 23: Man vis dėlto atrodo, jog reikėtų rinkti nepartinį kandidatą, bet neatmetu ir partinių, nes geriausi dažniausiai priklauso kokiai nors partijai. Tik blogai, kad jie atstovauja tik jos interesams, tad ją ir tegina bei postus išsidalina.

Regina: Rinkčiausi nepartinį kandidatą.

Kazmieras 58: Mano nuomone, meras turėtų būti kaip tėvas, teisingas ir sąžiningas. Todėl reikia rinkti nepartinį kandidatą. Partijai priklausantis žmogus vykdo jų valią, privalo jiems atsiskaityti, viskas daroma partijos naudai, o ne žmonių, kaip turėtų būti.