Žvejų kaimelis — Karkliškiai

2018 4 rugpjūčio 0

Dar prieš kelis šimtus metų Biržulio ir Stervo ežerai tyvuliavo apsupti daugiau kaip keturis tūkstančius hektarų turinčių klampių pelkių. Liūnuose karklynai kerojo, o prie kalvų [toliau]

Žvejų kaimelis — Karkliškiai

2018 28 liepos 0

Dar prieš kelis šimtus metų Biržulio ir Stervo ežerai tyvuliavo apsupti daugiau kaip keturis tūkstančius hektarų turinčių klampių pelkių. Liūnuose karklynai kerojo, o prie kalvų [toliau]

Bilionių piliakalnis

2018 14 liepos 1

Važiuojant nuo Laukuvos link Kaltinėnų, kairėje Žemaičių plento pusėje, matosi staigi, medžiais apaugusi pakiluma — Bilionių piliakalnis. Pranas Vasiliauskas 1907-1984 Ant jo užkopę, kaip ant [toliau]

Varnių prekyba ir amatai

2018 23 birželio 0

Varniai — seniausiai apgyventa vieta Žemaitijoje. Tolimoje praeityje žemaičiai daugiausiai vertėsi medžiokle, žvejyba, medaus iš medžių drevių kopinėjimu. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Varniuose dirbo per [toliau]

Užmirštasis Motiejaus Valančiaus giesmynas

2018 9 birželio 0

Birželio 8-ąją Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose įvyko Vilniaus universiteto bibliotekos dienos renginys, kurio metu visuomenei pirmąkart parodytas M. Valančiaus rankraštinis giesmynas. Kviečiame su juo susipažinti [toliau]

Skaudūs jaunystės prisiminimai

2018 19 gegužės 0

Tokiu pavadinimu vasario pradžioje išspausdinti Rūtos Jazdauskaitės-Bitarienės rūstaus pokario atsiminimai, o dabar skaitytojus supažindiname su Alfonso Erciaus, gyvenančio Varniuose, nelengvais išgyvenimais. Danutė Šeržentienė Telšių rajono [toliau]